شرایط اسپانسر شدن ما

شرایط اسپانسر شدن ما برای کسب و کارهای آنلاین

  • کسب و کار حداقل 3 سال عمر داشته باشد.
  • کسب و کار تیم داشته باشد.
  • کسب و کار ایده جدیدی داشته باشد.
  • کسب و کار مزیت رقابتی داشته باشد.
  • کسب و کار نگاه بلند مدت داشته باشد.

اسپانسر می شویم در صورتی که تیم مقابل حرفه ای باشد.

کسب و کار یا شرکت فعالی باشید.