آموزش مسیر نویسنده سئو

مسیر نویسنده سئو را برای افزایش توانمندی شما هم تیمی های عزیز ایجاد کرده ایم. لطفا با دقت ویدیو ها را هر چند مرتبه که لازم هست مشاهده کنید. کاملا یاد بگیرید که چطوری مقاله را روی سایت نهایی کنید.

مسیر نویسنده سئو را بیشتر از چیزی که حس میکنید بدانید. یعنی اگر عنوان خوبی دارید برای یک سایت پیشنهاد دهید. اگر یک مقاله برای اینکه رتبه خوبی بگیرد باید بیشتر از تعداد کلمه ای که پیشنهاد شده نوشته شود حتما با هماهنگی بنویسید. محتوای ارزشمند در مقالات باشد. صرفا مقاله های فارسی را مجدد نوشتن ارزشی ندارد مگر اینکه پرزنت بسیار جذاب تر و راحت تر باشد. ارزش افزوده محتوایی در مقاله ها ایجاد کنید. امیدوارم بتوانیم با آموزش های بیشتر به توسعه ساختار منظم و رشد معنادار برسیم.

فازهای تیم محتوا را بدانید.

  1. تستی
  2. مقاله کلمه
  3. مقاله آپلود کلمه ای
  4. مقاله آپلود تعداد ماهانه
  5. مقاله آپلود 2 برابر
  6. مقاله آپلود برنامه ماهانه
  7. مقاله آپلود برنامه 3 ماهه