معیارهای سنجش عملکرد در سئو چیست؟

برای‌ ‌موفقیت‌ ‌تلاش‌ ‌کنید!‌ ‌
ضرب‌المثلی‌ ‌هست‌ ‌که‌ ‌می‌گوید‌ ‌اگر‌ ‌بتوانید‌ ‌چیزی‌ ‌را‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌کنید،‌ ‌می‌توانید‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌ببخشید.‌ ‌در‌ ‌حوزه‌ ‌سئو‌ ‌نیز‌ ‌این‌ ‌مساله‌ ‌صادق‌ ‌است.‌ ‌حتی‌ ‌متخصصین‌ ‌حرفه‌ای‌ ‌سئو‌ ‌تمام‌ ‌موارد‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌مشخص‌ ‌کردن‌ ‌ارزش‌ ‌و‌ ‌تاثیر‌ ‌اقدامات‌ ‌انجام‌ ‌شده‌ ‌ارزیابی‌ ‌می‌کنند.‌ ‌

ارزیابی‌ ‌مداوم‌ ‌و‌ ‌بهبود‌ ‌عملکرد‌ ‌یکی‌ ‌از‌ ‌نکات‌ ‌اساسی‌ ‌در‌ ‌روند‌ ‌موفقیت‌ ‌سئو‌ ‌می‌باشد‌ ‌که‌ ‌باعث‌ ‌خلق‌ ‌ارزش‌ ‌و‌ ‌رضایت‌ ‌مشتری‌ ‌می‌شود.‌ ‌

این‌ ‌مساله‌ ‌همچنین‌ ‌به‌ ‌شما‌ ‌کمک‌ ‌می‌کند‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌کشف‌ ‌اشتباهات،‌ ‌اولویت‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌تغییر‌ ‌داده‌ ‌و‌ ‌برای‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌اهداف‌ ‌خود،‌ ‌دوباره‌ ‌برنامه‌ریزی‌ ‌کنید.‌ ‌

برای شروع سئو و بهینه‌سازی برای وبسایت بهترین نقطه و مرحله یادگیری سئو آموزش سئو مبتدی برای تازه کاران مبتدیان است. با یادگیری سئو با بهترین روش های عملی که نیازی به هزینه های زیاد نیست می‌توانید تعداد بسیار زیادی کلمه کلیدی را به صفحه اول گوگل بیاورید و در این صورت تجربه شما روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت به یک کارشناس سئو و یک مشاور سئو تبدیل می شوید.

 

ارزیابی سئو توسط مشاوره مدیر ارشد سئو

سئو با جوادیاسمی
سئو با جوادیاسمی

بسیاری از اوقات، برای تجزیه و تحلیل سئو و سایت خودتون باید بررسی کنین که چه کسی تجربه تحلیل و ست کردن KPI را دارد، جواد یاسمی مشاور سئو حرفه ای سایت به صورت آنلاین و حضوری برای ارائه انواع سرویس‌ها و خدمات سئو در خدمت شما است.

کافی است با شماره 09376996070 تماس بگیرید.

مشاوره حرفه ای سئو سایت
مشاوره حرفه‌ای سئو سایت
خدمات سئو سایت
خدمات سئو سایت

از‌ ‌هدف‌ ‌نهایی‌ سئو ‌که‌ ‌در‌ ‌سر‌ ‌دارید‌ ‌شروع‌ ‌کنید.‌ ‌

درحالی‌ ‌که‌ ‌داشتن‌ ‌اهداف‌ ‌مختلف‌ ‌بزرگ‌ ‌و‌ ‌کوچک‌ ‌یک‌ ‌امر‌ ‌عادی‌ ‌در‌ ‌برنامه‌ریزی‌ ‌است،‌ ‌اما‌ ‌تعیین‌ ‌یک‌ ‌هدف‌ ‌نهایی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌اهمیت‌ ‌بسیار‌ ‌بالایی‌ ‌برخوردار‌ ‌باشد،‌ ‌ضروری‌ ‌است.‌ ‌

تنها‌ ‌راه‌ ‌برای‌ ‌تعریف‌ ‌هدف‌ ‌اصلی‌ ‌و‌ ‌نهایی‌ ‌وب‌سایت،‌ ‌اشراف‌ ‌بر‌ ‌تمام‌ ‌اهداف‌ ‌تعریف‌ ‌شده‌ ‌و‌ ‌نیازهای‌ ‌مشتری‌ ‌است.‌ ‌طرح‌ ‌سوالات‌ ‌خوب‌ ‌و‌ ‌مناسب‌ ‌برای‌ ‌مشتری‌ ‌و‌ ‌کسب‌ ‌جواب‌های‌ ‌درست‌ ‌از‌ ‌آن،‌ ‌نه‌تنها‌ ‌در‌ ‌جهت‌دهی‌ ‌مناسب‌ ‌تلاش‌های‌ ‌شما‌ ‌و‌ ‌نتیجه‌ ‌نهایی‌ ‌بهتر‌ ‌کارساز‌ ‌خواهد‌ ‌بود‌، ‌بلکه‌ ‌نشان‌دهنده‌ ‌مسئولیت‌ ‌شغلی‌ ‌و‌ ‌اهمیت‌ ‌قائل‌ ‌شدن‌ ‌شما‌ ‌برای‌ ‌مشتری‌ ‌است.‌ ‌

ارزیابی‌ ‌و‌ ‌بهبود‌ ‌عملکرد‌ ‌

برای‌ ‌موفقیت‌ ‌تلاش‌ ‌کنید!‌ ‌
ضرب‌المثلی‌ ‌وجود دارد ‌ ‌که‌ ‌می‌گوید‌ ‌اگر‌ ‌بتوانید‌ ‌چیزی‌ ‌را‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌کنید،‌ ‌می‌توانید‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌ببخشید.‌ ‌
در‌ ‌حوزه‌ ‌سئو‌ ‌نیز‌ ‌این‌ ‌مساله‌ ‌صادق‌ ‌است.‌ ‌

حتی‌ ‌متخصصین‌ ‌حرفه‌ای‌ ‌سئو‌ ‌تمام‌ ‌موارد‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌مشخص‌ ‌کردن‌ ‌ارزش‌ ‌و‌ ‌تاثیر‌ ‌اقدامات‌ ‌انجام‌ ‌شده‌ ‌ارزیابی‌ ‌می‌کنند.‌ ‌ارزیابی‌ ‌مداوم‌ ‌و‌ ‌بهبود‌ ‌عملکرد‌ ‌یکی‌ ‌از‌ ‌نکات‌ ‌اساسی‌ ‌در‌ ‌روند‌ ‌موفقیت‌ ‌سئو‌ ‌می‌باشد‌ ‌که‌ ‌باعث‌ ‌خلق‌ ‌ارزش‌ ‌و‌ ‌رضایت‌ ‌مشتری‌ ‌می‌شود.‌ ‌

بهنیه سازی سئو سایت

این‌ ‌مساله‌ ‌همچنین‌ ‌به‌ ‌شما‌ ‌کمک‌ ‌می‌کند‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌کشف‌ ‌اشتباهات،‌ ‌اولویت‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌تغییر‌ ‌داده‌ ‌و‌ ‌برای‌ ‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌اهداف‌ ‌خود،‌ ‌دوباره‌ ‌برنامه‌ریزی‌ ‌کنید.‌ ‌

چند‌ ‌نمونه‌ ‌از‌ ‌سوالاتی‌ ‌که‌ ‌از‌ ‌مشتری‌ها‌ ‌پرسیده‌ ‌‌می‌شود،‌ ‌در‌ ‌زیر‌ ‌آورده‌ ‌شده‌ ‌است:‌ ‌

لطفا‌ ‌یک‌ ‌شرح‌ ‌مختصر‌ ‌از‌ ‌شرکت‌ ‌یا‌ ‌کمپانی‌ ‌خود‌ ‌ارائه‌ ‌کنید.‌
‌سودآورترین‌ ‌محصولات‌ ‌یا‌ ‌خدمات‌ ‌شرکت‌ ‌شما‌ ‌چیست؟‌ ‌
ارزش‌ ‌مادی‌ ‌یک‌ ‌مشتری‌ ‌احتمالی‌ ‌چقدر‌ ‌است؟‌ ‌
و ….‌ ‌

بازاریابی-سئو-گوگل

نکاتی‌ ‌درباره‌ ‌طراحی‌ ‌اهداف‌ ‌

در‌ ‌طراحی‌ ‌هدف‌ ‌اصلی،‌ ‌اهداف‌ ‌فرعی‌ ‌و‌ ‌معیارهای‌ ‌یک‌ ‌وب‌سایت،‌ ‌نکات‌ ‌زیر‌ ‌را‌ ‌به‌خاطر‌ ‌داشته‌ ‌باشید:‌ ‌کمّی‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌بودن:‌ ‌‌اگر‌ ‌نتوانید‌ ‌عملکردتان‌ ‌را‌ ‌ارزیابی‌ ‌کنید،‌ ‌نمی‌توانید‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌ببخشید.‌ ‌

مشخص‌ ‌بودن:‌ ‌‌اهداف‌ ‌باید‌ ‌کاملا‌ ‌مشخص،‌ ‌قابل‌ ‌فهم‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌دسترسی‌ ‌باشند.‌ ‌
به‌ ‌اشتراک‌ ‌گذاشتن:‌ ‌تحقیقات‌ ‌و‌ ‌مطالعات‌ ‌نشان‌ ‌داده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌مکتوب‌ ‌کردن‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌اشتراک‌ ‌گذاشتن‌ ‌اهداف‌ ‌با‌ ‌دیگران،‌ ‌شانس‌ ‌دستیابی‌ ‌به‌ ‌آن‌ها‌ ‌را‌ ‌افزایش‌ ‌می‌دهد.‌ ‌

ارزیابی‌‌ سئو

اکنون‌ ‌که‌ ‌هدف‌ ‌اصلی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌تعیین‌ ‌کرده‌اید،‌ ‌معیارهایی‌ ‌که‌ ‌رعایت‌ ‌کردن‌ ‌آن‌ها‌ ‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌هدف‌ ‌نهایی‌ ‌را‌ ‌برای‌ شما‌ ‌ممکن‌ ‌می‌کنند،‌ ‌شناسایی‌ ‌کنید.‌

‌این‌ ‌معیارها‌ ‌باید‌ ‌واقعی‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌باشند.‌ ‌ارزیابی‌ ‌آن‌ها‌ ‌باعث‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌روند‌ ‌پیشرفت‌ ‌کار‌ ‌کنترل‌ ‌داشته‌ ‌باشید‌ ‌و‌ ‌از‌ ‌عملکرد‌ ‌صحیح‌ ‌وب‌سایت‌ ‌اطمینان‌ ‌حاصل‌ ‌کنید.‌ ‌


معیارهای‌ ‌تعاملی‌ ‌

رفتار‌ ‌کاربران‌ ‌هنگامی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌سایت‌ ‌شما‌ ‌وارد‌ ‌می‌شوند‌ ‌چگونه‌ ‌است؟‌ ‌این‌ ‌سوالی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌معیارهای‌ ‌تعاملی‌ ‌به‌ ‌دنبال‌ ‌پاسخ‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌هستند.‌ ‌در‌ ‌ادامه‌ ‌به‌ ‌معرفی‌ ‌برخی‌ ‌از‌ ‌محبوب‌ترین‌ ‌معیارهایی‌ ‌می‌پردازیم‌ ‌که‌ ‌به‌وسیله‌ ‌آن‌ها،‌ ‌نحوه‌ ‌تعامل‌ ‌کاربران‌ ‌با‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌ارزیابی‌ ‌می‌شود.‌ ‌


Conversion‌ ‌rate‌ ‌in seo

Conversion‌ ‌یا‌ ‌تبدیل،‌ ‌در‌ ‌اصطلاح‌ ‌بازاریابی‌ ‌به‌ ‌افراد‌ ‌یا‌ ‌کاربرانی‌ ‌گفته‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌مشاهده‌ ‌یک‌ ‌تبلیغ‌ ‌یا‌ ‌معرفی‌ ‌از‌ ‌یک‌ ‌محصول،‌ ‌به‌ ‌دنبال‌ ‌خرید‌ ‌آن‌ ‌می‌روند‌ ‌یا‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌لینک‌ ‌تبلیغ‌ ‌شده‌ ‌کلیک‌ ‌می‌کنند.‌ ‌در‌ ‌واقع‌ ‌تبدیل‌ ‌بیانگر‌ ‌موفقیت‌ ‌در‌ ‌جذب‌ ‌مخاطب‌ ‌به‌ ‌پیام‌ ‌ارسال‌ ‌شده‌ ‌است.‌

‌نسبت‌ ‌تعداد‌ ‌تبدیل‌های‌ ‌انجام‌ ‌شده‌ ‌(برای‌ ‌هر‌ ‌عمل‌ ‌یا‌ ‌هدف‌ ‌دلخواه)‌ ‌به‌ ‌تعداد‌ ‌بازدیدهای‌ ‌منحصر‌ ‌به‌ ‌فرد،‌ ‌عددی‌‌ به‌ ‌ما‌ ‌می‌دهد‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌نرخ‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌نامیم.‌ ‌نرخ‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌تواند‌ ‌برای‌ ‌هرچیزی‌ ‌اعم‌ ‌از‌ ‌ثبت‌نام‌ ‌ایمیل‌ ‌تا‌ ‌خرید‌ ‌یک‌ ‌محصول‌ ‌محاسبه‌ ‌شود.‌ ‌

این‌ ‌معیار‌ ‌می‌تواند‌ ‌در‌ ‌سنجش‌ ‌بازگشت‌ ‌سرمایه‌ی‌ ‌‌(‌ROI‌)‌ ‌مربوط‌ ‌به‌ ‌ترافیک‌ ‌وب‌سایت‌ ‌
شما‌ ‌بسیار‌ ‌کارساز‌ ‌باشد.‌ ‌یعنی‌ ‌نشان‌ ‌دهد‌ ‌که‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌از‌ ‌ترافیک‌ ‌ورودی‌ ‌شما‌ ‌تبدیل‌ ‌به‌ ‌ارزش‌ ‌می‌شود.‌ ‌

Time‌ ‌on‌ ‌page‌ ‌ for better ser rank

کاربران‌ ‌چه‌ ‌مدت‌ ‌زمانی‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌صفحات‌ ‌شما‌ ‌صرف‌ ‌می‌کنند؟‌ ‌اگر‌ ‌شما‌ ‌یک‌ ‌مطلب‌ ‌2000‌ ‌کلمه‌ای‌ ‌در‌ ‌وبلاگ‌ ‌خود‌ ‌دارید‌ ‌که‌ ‌بازدیدکنندگان‌ ‌تنها‌ ‌به‌ ‌طور‌ ‌میانگین‌ ‌10‌ ‌ثانیه‌ ‌برای‌ ‌آن‌ ‌مطلب‌ ‌صرف‌ ‌می‌کنند،‌ ‌می‌توان‌ ‌نتیجه‌ ‌گرفت‌ ‌که‌ ‌اکثر‌ ‌بازدیدکنندگان‌ ‌این‌ ‌مطلب‌ ‌را‌ ‌نمی‌خوانند‌ ‌(مگر‌ ‌این‌که‌ ‌بتوانند‌ ‌با‌ ‌سرعت‌ ‌200‌ ‌کلمه‌ ‌بر‌ ‌ثانیه‌ ‌بخوانند!).‌

‌همچنین‌ ‌باید‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌نکته‌ ‌توجه‌ ‌کرد‌ ‌که‌ ‌اگر‌ ‌صفحه‌ ‌دیگری‌ ‌‌Time‌ ‌on‌ ‌page‌ ‌کمتری‌ ‌داشته‌ ‌باشد،‌ ‌لزوما‌ ‌دلیلی‌ ‌بر‌ ‌بد‌ ‌بودن‌ ‌آن‌ ‌نیست.‌ ‌برای‌ ‌مثال‌ ‌کاربران‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌نرمال‌ ‌وقتی‌ ‌خیلی‌ ‌کمی‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌صفحه‌ ‌«تماس‌ ‌با‌ ‌ما»‌ ‌سپری‌ ‌می‌کنند.‌ ‌

Pages‌ ‌per‌ ‌visit‌ ‌

آیا‌ ‌هدف‌ ‌صفحه‌ ‌شما‌ ‌حفظ‌ ‌تعامل‌ ‌با‌ ‌مخاطب‌ ‌و‌ ‌کشاندن‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌مرحله‌ ‌بعدی‌ ‌(مانند‌ ‌ثبت‌نام‌ ‌یا‌ ‌خرید‌ ‌یا‌ ‌یک‌ ‌صفحه‌ ‌دیگر)‌ ‌است؟‌ ‌بنابراین‌ ‌‌Pages‌ ‌per‌ ‌vists‌ ‌می‌تواند‌ ‌یک‌ ‌معیار‌ ‌کارآمد‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌باشد.‌

‌اما‌ ‌اگر‌ ‌هدف‌تان‌ ‌از‌ ‌دیگر‌ ‌صفحات‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌مستقل‌ ‌است‌ ‌(یعنی‌ ‌فرآیند‌ ‌موردنظر‌ ‌شما‌ ‌بدین‌ ‌صورت‌ ‌باشد‌ ‌کاربر‌ ‌وارد‌ ‌صفحه‌ ‌شود،‌ ‌آن‌ ‌چیزی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌مورد‌ ‌نیاز‌ ‌اوست‌ ‌پیدا‌ ‌کند‌ ‌و‌ ‌سپس‌ ‌وب‌سایت‌ ‌را‌ ‌ترک‌ ‌کند)‌ ‌و‌ ‌ربطی‌ ‌به‌ ‌آن‌ها‌ ‌ندار،‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌کارآیی‌ ‌چندانی‌ ‌نخواهد‌ ‌داشت.‌

Bounce‌ ‌rate‌ ‌

اصطلاح‌ ‌‌Bounced‌ ‌در‌ ‌دایره‌ ‌لغات‌ ‌جستجو‌ ‌به‌ ‌وضعیتی‌ ‌گفته‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌کاربر‌ ‌درهنگام‌ جستجوی‌ مورد نظرش،‌ وارد‌ ‌صفحه‌ای‌ ‌از‌ ‌یک‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شده‌ ‌و‌ ‌بدون‌ ‌این‌که‌ ‌زمان‌ ‌چندانی‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌سپری‌ ‌کرده‌ ‌و‌ ‌به‌گشت‌وگذار‌ ‌در‌ ‌سایت‌ ‌بپردازد،‌ ‌بلافاصله‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌خارج‌ ‌شود.‌

‌Bounce‌ ‌rate‌ ‌معیاری‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌نوعی‌ ‌بیانگر‌ ‌میزان‌ ‌پاسخ‌گویی‌ ‌محتوای‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌به‌ ‌جستجوی‌کاربران‌ ‌است.‌

‌بسیاری‌ ‌از‌ ‌افراد‌ ‌سعی‌ ‌در‌ ‌کاهش‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌دارند‌ ‌زیرا‌ ‌معتقدند‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌تنگاتنگی‌ ‌با‌ ‌کیفیت‌ وب‌سایت‌ ‌گره‌ ‌خورده‌ ‌است، ‌اما‌ ‌باید‌ ‌درنظر‌ ‌داشت‌ ‌که‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌اطلاعات‌ ‌کمی‌ ‌در‌ ‌رابطه‌ ‌با‌ ‌تجربه‌ ‌کاربری‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ ‌ما‌ ‌قرار‌ ‌می‌دهد.‌ ‌

برای‌ ‌مثال‌ ‌در‌ ‌موردی‌ ‌مشاهده‌ ‌شد‌ ‌که‌ ‌وب‌سایت‌ ‌یک‌ ‌رستوران‌ ‌کار‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خوبی‌ ‌انجام‌ ‌می‌دهد‌ ‌اما‌ ‌Bounce‌ ‌rate‌ ‌آن‌ ‌بالاست.‌

‌تحقیقات‌ ‌بیشتر‌ ‌به‌ ‌سادگی‌ ‌نشان‌ ‌داد‌ ‌که‌ ‌بیشتر‌ ‌کاربران‌ ‌برای‌ ‌به‌ ‌دست‌آوردن‌ ‌اطلاعاتی‌ ‌از‌ ‌قبیل‌ ‌ساعت‌ ‌کاری،‌ ‌منو‌ ‌یا‌ ‌آدرس‌ ‌رستوران‌ ‌به‌ ‌سایت‌ ‌آن‌ ‌مراجعه‌ ‌می‌کنند‌ ‌و‌ ‌سپس‌ ‌برای‌ ‌مراجعه‌ ‌حضوری،‌ ‌بلافاصله‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌خارج‌ ‌می‌شوند.‌ ‌برای‌ ‌سنجش‌ ‌کیفیت‌ ‌تعامل‌ ‌سایت‌ ‌یا‌ ‌صفحه‌ ‌با‌ ‌کاربران،‌ ‌معیار‌ ‌بهتری‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌ادامه‌ ‌معرفی‌ ‌می‌شود.‌ ‌

Scroll‌ ‌depth‌ ‌

این‌ ‌معیار‌ ‌بیان‌ ‌می‌کند‌ ‌که‌ ‌کاربران‌ ‌به‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌در‌ ‌صفحات‌ ‌وب‌سایت‌ ‌پیمایش‌ ‌می‌کنند.‌ ‌آیا‌ ‌از‌ ‌تمام‌ ‌جزییات‌ ‌آن‌ ‌بازدید‌ ‌
می‌کنند؟‌ ‌یا‌ ‌مطالب‌ ‌مهم‌ ‌محتوای‌ ‌شما‌ ‌(مانند‌ ‌محتواهای‌ ‌چندرسانه‌ای‌ ‌یا‌ ‌فرم‌های‌ ‌ارتباطی)‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌قلم‌ ‌می‌اندازند؟‌ ‌اگر‌ ‌نه،‌ ‌باید‌ ‌راه‌های‌ ‌مختلفی‌ ‌را‌ ‌امتحان‌ ‌کنید‌ ‌که‌ ‌آن‌ها‌ ‌در‌ ‌مقابل‌ ‌چشم‌ ‌مخاطب‌ ‌قرار‌ ‌دهید‌ ‌تا‌ ‌بیشتر‌ ‌در‌ ‌دسترس‌ ‌باشند.‌

‌همچنین‌ ‌کیفیت‌ ‌محتوای‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌مورد‌ ‌بازبینی‌ ‌قرار‌ ‌دهید.‌ ‌اضافات‌ ‌و‌ ‌کلمات‌ ‌بیهوده‌ ‌را‌ ‌حذف‌ ‌کنید.‌ ‌حتی‌الامکان‌ ‌خلاصه‌ ‌بنویسید.‌ ‌محتوای‌ ‌شما‌ ‌باید‌ ‌مخاطب‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌انتهای‌ ‌صفحه‌ ‌ترغیب‌ ‌کند.‌ ‌
این‌ ‌معیار‌ ‌را‌ ‌می‌توانید‌ ‌با‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌ابزار‌ ‌‌Google‌ ‌Analytics‌ ‌برای‌ ‌وب‌سایت‌ ‌خود‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌کنید.‌ ‌

Search‌ ‌traffic‌ ‌
دستیابی‌ ‌به‌ ‌جایگاه‌های‌ ‌بالا‌ ‌یک‌ ‌معیار‌ ‌ارزشمند‌ ‌در‌ ‌سئو‌ ‌محسوب‌ ‌می‌شود،‌ ‌اما‌ ‌سنجش‌ ‌عملکرد‌ ‌وب‌سایت‌ شما‌ ‌نباید‌ ‌تنها‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌ مساله‌ ‌محدود‌ ‌شود.‌

‌هدف‌ ‌از‌ ‌قرارگیری‌ ‌سایت‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌نتایج‌ ‌جستجو‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌پاسخی‌ ‌برای‌ ‌جستارهای‌ ‌کاربران‌ ‌ انتخاب‌ ‌شوید‌ ‌و‌ ‌نیازهای‌ ‌آنان‌ ‌را‌ ‌برطرف‌ ‌کنید.‌ ‌اگر‌ ‌رتبه‌ ‌شما‌ ‌بالا‌ ‌باشد‌ ‌اما‌ ‌به‌ ‌همان‌ ‌میزان‌ ‌ترافیک‌ ‌ورودی‌ ‌دریافت‌ ‌نکنید،‌ ‌حتما‌ ‌مشکلی‌ ‌وجود‌ ‌دارد.‌ ‌

اما‌ ‌چگونه‌ ‌می‌توانید‌ ‌بفهمید‌ ‌که‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌از‌ ‌موتورهای‌ ‌جستجو‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌ترافیک‌ ‌دریافت‌ ‌می‌کند؟‌ ‌یکی‌ از‌ ‌بهترین‌ ‌روش‌ها‌ ‌برای‌ ‌انجام‌ ‌این‌ ‌کار‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌‌Google‌ ‌Analytics‌ ‌می‌باشد.‌

لطفا‌ ‌یک‌ ‌شرح‌ ‌مختصر‌ ‌از‌ ‌شرکت‌ ‌یا‌ ‌کمپانی‌ ‌خود‌ ‌ارائه‌ ‌کنید.‌
‌سودآورترین‌ ‌محصولات‌ ‌یا‌ ‌خدمات‌ ‌شرکت‌ ‌شما‌ ‌چیست؟‌ ‌
ارزش‌ ‌مادی‌ ‌یک‌ ‌مشتری‌ ‌احتمالی‌ ‌چقدر‌ ‌است؟‌ ‌
و….‌

نکاتی‌ ‌درباره‌ ‌طراحی‌ ‌اهداف‌ ‌

در‌ ‌طراحی‌ ‌هدف‌ ‌اصلی،‌ ‌اهداف‌ ‌فرعی‌ ‌و‌ ‌معیارهای‌ ‌یک‌ ‌وب‌سایت،‌ ‌نکات‌ ‌زیر‌ ‌را‌ ‌به‌خاطر‌ ‌داشته‌ ‌باشید:‌ ‌کمّی‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌بودن:‌ ‌‌اگر‌ ‌نتوانید‌ ‌عملکردتان‌ ‌را‌ ‌ارزیابی‌ ‌کنید،‌ ‌نمی‌توانید‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌بهبود‌ ‌ببخشید.‌ ‌
مشخص‌ ‌بودن:‌ ‌‌اهداف‌ ‌باید‌ ‌کاملا‌ ‌مشخص،‌ ‌قابل‌ ‌فهم‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌دسترسی‌ ‌باشند.‌ ‌به‌ ‌اشتراک‌ ‌گذاشتن:‌ ‌تحقیقات‌ ‌و‌ ‌مطالعات‌ ‌نشان‌ ‌داده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌مکتوب‌ ‌کردن‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌اشتراک‌ ‌گذاشتن‌ ‌اهداف‌ ‌با‌ ‌دیگران،‌ ‌شانس‌ ‌دستیابی‌ ‌به‌ ‌آن‌ها‌ ‌را‌ ‌افزایش‌ ‌می‌دهد.‌ ‌

ارزیابی‌ ‌

اکنون‌ ‌که‌ ‌هدف‌ ‌اصلی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌تعیین‌ ‌کرده‌اید،‌ ‌معیارهایی‌ ‌که‌ ‌رعایت‌ ‌کردن‌ ‌آن‌ها‌ ‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌هدف‌ ‌نهایی‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌ممکن‌ ‌می‌کنند،‌ ‌شناسایی‌ ‌کنید.‌

‌این‌ ‌معیارها‌ ‌باید‌ ‌واقعی‌ ‌و‌ ‌قابل‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌باشند.‌ ‌ارزیابی‌ ‌آن‌ها‌ ‌باعث‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌روند‌ ‌پیشرفت‌ ‌کار‌ ‌کنترل‌ ‌داشته‌ ‌باشید‌ ‌و‌ ‌از‌ ‌عملکرد‌ ‌صحیح‌ ‌وب‌سایت‌ ‌اطمینان‌ ‌حاصل‌ ‌کنید.‌ ‌

معیارهای‌ ‌تعاملی‌ ‌

رفتار‌ ‌کاربران‌ ‌هنگامی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌سایت‌ ‌شما‌ ‌وارد‌ ‌می‌شوند‌ ‌چگونه‌ ‌است؟‌ ‌این‌ ‌سوالی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌معیارهای‌ ‌تعاملی‌ ‌به‌ ‌دنبال‌ ‌پاسخ‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌هستند.‌ ‌در‌ ‌ادامه‌ ‌به‌ ‌معرفی‌ ‌برخی‌ ‌از‌ ‌محبوب‌ترین‌ ‌معیارهایی‌ ‌می‌پردازیم‌ ‌که‌ ‌به‌وسیله‌ ‌آن‌ها،‌ ‌نحوه‌ ‌تعامل‌ ‌کاربران‌ ‌با‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌ارزیابی‌ ‌می‌شود.‌

ما در مشهد به صورت جنگی برای شما طراحی سایت و سئو را انجام می دهیم و شما می توانید برای بررسی خدمات سئو جواد یاسمی با ما تماس بگیرید.


Conversion‌ ‌rate‌ ‌

Conversion‌ ‌یا‌ ‌تبدیل،‌ ‌در‌ ‌اصطلاح‌ ‌بازاریابی‌ ‌به‌ ‌افراد‌ ‌یا‌ ‌کاربرانی‌ ‌گفته‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ ‌مشاهده‌ ‌یک‌ ‌تبلیغ‌ ‌یا‌ ‌معرفی‌ ‌از‌ ‌یک‌ ‌محصول،‌ ‌به‌ ‌دنبال‌ ‌خرید‌ ‌آن‌ ‌می‌روند‌ ‌یا‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌لینک‌ ‌تبلیغ‌ ‌شده‌ ‌کلیک‌ ‌می‌کنند.‌ ‌در‌ ‌واقع‌ ‌تبدیل‌ ‌بیانگر‌ ‌موفقیت‌ ‌در‌ ‌جذب‌ ‌مخاطب‌ ‌به‌ ‌پیام‌ ‌ارسال‌ ‌شده‌ ‌است.‌

‌نسبت‌ ‌تعداد‌ ‌تبدیل‌های‌ ‌انجام‌ ‌شده‌ ‌(برای‌ ‌هر‌ ‌عمل‌ ‌یا‌ ‌هدف‌ ‌دلخواه)‌ ‌به‌ ‌تعداد‌ ‌بازدیدهای‌ ‌منحصر‌ ‌به‌ ‌فرد،‌ ‌عددی ‌به‌ ‌ما‌ ‌می‌دهد‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌نرخ‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌نامیم.‌ ‌نرخ‌ ‌تبدیل‌ ‌می‌تواند‌ ‌برای‌ ‌هرچیزی‌ ‌اعم‌ ‌از‌ ‌ثبت‌نام‌ ‌ایمیل‌ ‌تا‌ ‌خرید‌ ‌یک‌ ‌محصول‌ ‌محاسبه‌ ‌شود.‌ ‌

این‌ ‌معیار‌ ‌می‌تواند‌ ‌در‌ ‌سنجش‌ ‌بازگشت‌ ‌سرمایه‌ی‌ ‌‌(‌ROI‌)‌ ‌مربوط‌ ‌به‌ ‌ترافیک‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌بسیار‌ ‌کارساز‌ ‌باشد.‌ ‌یعنی‌ ‌نشان‌ ‌دهد‌ ‌که‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌از‌ ‌ترافیک‌ ‌ورودی‌ ‌شما‌ ‌تبدیل‌ ‌به‌ ‌ارزش‌ ‌می‌شود.‌ ‌


Time‌ ‌on‌ ‌page‌

کاربران‌ ‌چه‌ ‌مدت‌ ‌زمانی‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌روی‌ ‌صفحات‌ ‌شما‌ ‌صرف‌ ‌می‌کنند؟‌ ‌اگر‌ ‌شما‌ ‌یک‌ ‌مطلب‌ ‌2000‌ ‌کلمه‌ای‌ ‌در‌ ‌وبلاگ‌ ‌خود‌ ‌دارید‌ ‌که‌ ‌بازدیدکنندگان‌ ‌تنها‌ ‌به‌ ‌طور‌ ‌میانگین‌ ‌10‌ ‌ثانیه‌ ‌برای‌ ‌آن‌ ‌مطلب‌ ‌صرف‌ ‌می‌کنند،‌ ‌می‌توان‌ ‌نتیجه‌ ‌گرفت‌ ‌که‌ ‌اکثر‌ ‌بازدیدکنندگان‌ ‌این‌ ‌مطلب‌ ‌را‌ ‌نمی‌خوانند‌ ‌(مگر‌ ‌این‌که‌ ‌بتوانند‌ ‌با‌ ‌سرعت‌ ‌200‌ ‌کلمه‌ ‌بر‌ ‌ثانیه‌ ‌بخوانند!).‌

‌همچنین‌ ‌باید‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌نکته‌ ‌توجه‌ ‌کرد‌ ‌که‌ ‌اگر‌ ‌صفحه‌ ‌دیگری‌ ‌‌Time‌ ‌on‌ ‌page‌ ‌کمتری‌ ‌داشته‌ ‌باشد،‌ ‌لزوما‌ ‌دلیلی‌ ‌بر‌ ‌بد‌ ‌بودن‌ ‌آن‌ ‌نیست.‌ ‌برای‌ ‌مثال‌ ‌کاربران‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌نرمال‌ ‌وقتی‌ ‌خیلی‌ ‌کمی‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌صفحه‌ ‌«تماس‌ ‌با‌ ‌ما»‌ ‌سپری‌ ‌می‌کنند.‌ ‌

Pages‌ ‌per‌ ‌visit‌ ‌

آیا‌ ‌هدف‌ ‌صفحه‌ ‌شما‌ ‌حفظ‌ ‌تعامل‌ ‌با‌ ‌مخاطب‌ ‌و‌ ‌کشاندن‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌مرحله‌ ‌بعدی‌ ‌(مانند‌ ‌ثبت‌نام‌ ‌یا‌ ‌خرید‌ ‌یا‌ ‌یک‌ ‌صفحه‌ ‌دیگر)‌ ‌است؟‌ ‌

بنابراین‌ ‌‌Pages‌ ‌per‌ ‌vists‌ ‌می‌تواند‌ ‌یک‌ ‌معیار‌ ‌کارآمد‌ ‌برای‌ ‌شما‌ ‌باشد.‌اما‌ ‌اگر‌ ‌هدف‌تان‌ ‌از‌ ‌دیگر‌ ‌صفحات‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌مستقل‌ ‌است‌ ‌(یعنی‌ ‌فرآیند‌ ‌مورد نظر‌ ‌شما‌ ‌به این‌ ‌صورت‌ ‌باشد‌ ‌کاربر‌ ‌وارد‌ ‌صفحه‌ ‌شود،‌ ‌آن‌ ‌چیزی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌مورد‌ ‌نیاز‌ است‌ ‌پیدا‌ ‌کند‌ ‌و‌ ‌سپس‌ ‌وب‌سایت‌ ‌را‌ ‌ترک‌ ‌کند)‌ ‌و‌ ‌ربطی‌ ‌به‌ ‌آن‌ها‌ ‌ندار،‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌کارآیی‌ ‌چندانی‌ ‌نخواهد‌ ‌داشت.‌

Bounce‌ ‌rate‌ ‌

اصطلاح‌ ‌‌Bounced‌ ‌در‌ ‌دایره‌ ‌لغات‌ ‌جستجو‌ ‌به‌ ‌وضعیتی‌ ‌گفته‌ ‌می‌شود‌ ‌که‌ ‌کاربر‌ ‌درهنگام‌ ‌جستجوی‌ ‌موردنظرش،‌ وارد‌ ‌صفحه‌ای‌ ‌از‌ ‌یک‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شده‌ ‌و‌ ‌بدون‌ ‌این‌که‌ ‌زمان‌ ‌چندانی‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌سپری‌ ‌کرده‌ ‌و‌ ‌به‌ ‌گشت‌وگذار‌ ‌در‌ ‌سایت‌ ‌بپردازد،‌ ‌بلافاصله‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌خارج‌ ‌شود.‌

‌Bounce‌ ‌rate‌ ‌معیاری‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌نوعی‌ ‌بیانگر‌ ‌میزان‌ ‌پاسخ‌گویی‌ ‌محتوای‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌به‌ ‌جستجوی‌کاربران‌ ‌است.‌ ‌

بسیاری‌ ‌از‌ ‌افراد‌ ‌سعی‌ ‌در‌ ‌کاهش‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌دارند‌ ‌زیرا‌ ‌معتقدند‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌صورت‌ ‌تنگاتنگی‌ ‌با‌ ‌کیفیت‌ ‌وب‌سایت‌ ‌گره‌ ‌خورده‌ ‌است، ‌اما‌ ‌باید‌ ‌درنظر‌ ‌داشت‌ ‌که‌ ‌این‌ ‌معیار‌ ‌اطلاعات‌ ‌کمی‌ ‌در‌ ‌رابطه‌ ‌با‌ ‌تجربه‌ ‌کاربری‌ ‌در‌ ‌اختیار‌ ‌ما‌ ‌قرار‌ ‌می‌دهد.‌ ‌

برای‌ ‌مثال‌ ‌در‌ ‌موردی‌ ‌مشاهده‌ ‌شد‌ ‌که‌ ‌وب‌سایت‌ ‌یک‌ ‌رستوران‌ ‌کار‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌خوبی‌ ‌انجام‌ ‌می‌دهد‌ ‌اما‌ ‌Bounce‌ ‌rate‌ ‌آن‌ ‌بالا است.‌ ‌تحقیقات‌ ‌بیشتر‌ ‌به‌ ‌سادگی‌ ‌نشان‌ ‌داد‌ ‌که‌ ‌بیشتر‌ ‌کاربران‌ ‌برای‌ ‌به‌ ‌دست‌آوردن‌ ‌اطلاعاتی‌ ‌از‌ ‌قبیل‌ ‌ساعت‌ ‌کاری،‌ ‌منو‌ ‌یا‌ ‌آدرس‌ ‌رستوران‌ ‌به‌ ‌سایت‌ ‌آن‌ ‌مراجعه‌ ‌می‌کنند‌ ‌و‌ ‌سپس‌ ‌برای‌ ‌مراجعه‌ ‌حضوری،‌ ‌بلافاصله‌ ‌از‌ ‌آن‌ ‌خارج‌ ‌می‌شوند.‌ ‌

برای‌ ‌سنجش‌ ‌کیفیت‌ ‌تعامل‌ ‌سایت‌ ‌یا‌ ‌صفحه‌ ‌با‌ ‌کاربران،‌ ‌معیار‌ ‌بهتری‌ ‌وجود‌ ‌دارد‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌ادامه‌ ‌معرفی‌ ‌می‌شود.‌ ‌

Scroll‌ ‌depth‌ ‌

این‌ ‌معیار‌ ‌بیان‌ ‌می‌کند‌ ‌که‌ ‌کاربران‌ ‌به‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌در‌ ‌صفحات‌ ‌وب‌سایت‌ ‌پیمایش‌ ‌می‌کنند.‌ ‌آیا‌ ‌از‌ ‌تمام‌ ‌جزییات‌ ‌آن‌ ‌بازدید‌ ‌می‌کنند؟‌ ‌یا‌ ‌مطالب‌ ‌مهم‌ ‌محتوای‌ ‌شما‌ ‌(مانند‌ ‌محتواهای‌ ‌چندرسانه‌ای‌ ‌یا‌ ‌فرم‌های‌ ‌ارتباطی)‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌قلم‌ ‌می‌اندازند؟‌ ‌اگر‌ ‌نه،‌ ‌باید‌ ‌راه‌های‌ ‌مختلفی‌ ‌را‌ ‌امتحان‌ ‌کنید‌ ‌که‌ ‌آن‌ها‌ ‌در‌ ‌مقابل‌ ‌چشم‌ ‌مخاطب‌ ‌قرار‌ ‌دهید‌ ‌تا‌ ‌بیشتر‌ ‌در‌ ‌دسترس‌ ‌باشند.‌

‌همچنین‌ ‌کیفیت‌ ‌محتوای‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌مورد‌ ‌بازبینی‌ ‌قرار‌ ‌دهید.‌ ‌اضافات‌ ‌و‌ ‌کلمات‌ ‌بیهوده‌ ‌را‌ ‌حذف‌ ‌کنید.‌ ‌حتی‌الامکان‌ ‌خلاصه‌ ‌بنویسید.‌ ‌محتوای‌ ‌شما‌ ‌باید‌ ‌مخاطب‌ ‌را‌ ‌برای‌ ‌رسیدن‌ ‌به‌ ‌انتهای‌ ‌صفحه‌ ‌ترغیب‌ ‌کند.‌ ‌
این‌ ‌معیار‌ ‌را‌ ‌می‌توانید‌ ‌با‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌ابزار‌ ‌‌Google‌ ‌Analytics‌ ‌برای‌ ‌وب‌سایت‌ ‌خود‌ ‌اندازه‌گیری‌ ‌کنید.‌ ‌

Search‌ ‌traffic‌ ‌
دستیابی‌ ‌به‌ ‌جایگاه‌های‌ ‌بالا‌ ‌یک‌ ‌معیار‌ ‌ارزشمند‌ ‌در‌ ‌سئو‌ ‌محسوب‌ ‌می‌شود،‌ ‌اما معیار‌ ‌سنجش‌ ‌عملکرد‌ سئو ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌نباید‌ ‌تنها‌ ‌به‌ ‌این‌ ‌مساله‌ ‌محدود‌ ‌شود.‌

‌هدف‌ ‌از‌ ‌قرارگیری‌ ‌سایت‌ ‌شما‌ ‌در‌ ‌نتایج‌ ‌جستجو‌ ‌این‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌عنوان‌ ‌پاسخی‌ ‌برای‌ ‌جستارهای‌ ‌کاربران‌ ‌انتخاب‌ ‌شوید‌ ‌و‌ ‌نیازهای‌ ‌آنان‌ ‌را‌ ‌برطرف‌ ‌کنید.‌ ‌اگر‌ ‌رتبه‌ ‌شما‌ ‌بالا‌ ‌باشد‌ ‌اما‌ ‌به‌ ‌همان‌ ‌میزان‌ ‌ترافیک‌ ‌ورودی‌ ‌دریافت‌ ‌نکنید،‌ ‌حتما‌ ‌مشکلی‌ ‌وجود‌ ‌دارد.‌ ‌

اما‌ ‌چگونه‌ ‌می‌توانید‌ ‌بفهمید‌ ‌که‌ ‌وب‌سایت‌ ‌شما‌ ‌از‌ ‌موتورهای‌ ‌جستجو‌ ‌چه‌ ‌میزان‌ ‌ترافیک‌ ‌دریافت‌ ‌می‌کند؟‌ ‌یکی‌ ‌از‌ ‌بهترین‌ ‌روش‌ها‌ ‌برای‌ ‌انجام‌ ‌این‌ ‌کار‌ ‌استفاده‌ ‌از‌ ‌‌Google‌ ‌Analytics‌ است.