داشتن تیم یعنی افزایش پهنای باندداشتن تیم یعنی زحمت برای ساختنش و تلاش برای بزرگ کردن تیمپس شما هم در صورت تمایل به تیم سئو جواد یاسمی بپیوندیدراه ارتباطی 09376996070